Omvärldsbevakning är grundläggande för de flesta organisationer och företag. För att förbli relevant i förhållande till sin samtid gäller det att ha koll på hur samhället och världen utvecklas. Det gäller att ha tjänster, produkter eller andra erbjudanden som efterfrågas av omvärlden. Därför är det viktigt att bevaka hur behöven förändras i omgivningen. I takt med digitalisering och andra viktiga och stora förändringar i samhället förändras också de potentiella kundernas efterfrågan. Det företaget eller den organisation som inte omvärldsbevakar riskerar att hamna efter sina konkurrenter. Samtidigt kan det vara svårt att prioritera omvärldsbevakning

Olika sätt att omvärldsbevaka

Det finns många olika sätt att omvärldsbevaka på. Man kan göra det genom att läsa nyheter i dagstidningar eller online. Men det finns också många branschspecifika informationskällor man kan använda sig av. Till exempel finns det ofta mejllistor som man kan vara med på där medlemmarna delar med sig av intressanta nyheter inom ett visst område. Ett annat sätt att omvärldsbevaka är att delta i olika nätverk. En satsning ska hjälpa småföretag att digitalisera genom att i nätverk fokusera på den digitala utmaningen. Det finns nätverk för nästan alla frågor och ofta är det väldigt givande att träffa andra som jobbar med samma saker som en själv.

Att åka på konferenser

Ett av de mest populära sätten att omvärldsbevaka är att åka på konferenser. På konferens får man träffa likasinnade och lyssna till intressanta föreläsningar. Ofta finns det också möjligheter att dela med sig av sina egna erfarenheter i olika former av seminarier. Det finns flera anledningar till att det är populärt att omvärldsbevaka genom att åka på konferenser. Många tycker det är roligt att få se sig om i världen och ofta är trivselfaktorn hög på konferenser med god mat och gott fika. Dessutom är det roligt att träffa andra som jobbar med liknande saker som en själv men kanske inom helt andra företag eller organisationer.

 
 
 
 
sportpress