Det talas om att vi lever i en allt mer riskfylld värld, ett ”risk society”. Då avses inte bara att världen blir farligare rent fysiskt, utan att världen blir allt mer föränderlig och att skeenden kommer allt mer plötsligt. Det gör det mer riskfyllt för företag att till exempel göra investeringar, och det är detta som avses med att världen blir mer riskfylld. Därför är det numera allt vanligare att större företag och organisationer har en eller flera heltidsanställda vars enda uppgift är att inhämta information om vad som händer i världen, tolka dessa skeenden, och förbereda sin arbetsgivare på detta för att skapa handlingsberedskap och förebygga otrevliga överraskningar. Det kan handla om vad konkurrenterna gör, om ny teknisk utveckling, om politiska risker eller om nya affärsmöjligheter. All information som inhämtas måste sammanställas, bearbetas och analyseras, för att omvärldsanalytikern ska kunna föreslå en lämplig åtgärd för sin arbetsgivare. Tekniken är omvärldsanalytikerns främsta arbetsredskap, och för många tekniska apparater idag krävs batterier. På Energizer.se finns ett stort utbud av batterisorter för alla typer av teknik, bland annat AAA-batteri.office-594132_1280

Yrket omvärldsanalytiker är relativt nytt – det har vuxit fram i takt med att världen har blivit allt mer tillgänglig för oss tack vare internet. En föregångare i yrket var Beila Engelhardt Titelman, som redan 1984 kallade sig för omvärldsanalytiker. Då var det ett nytt yrke, och knappt någon visste vad det var. Ämnet har sitt ursprung i USA, men Sverige har vi, sedan det introducerades här, snabbt blivit världsledande i omvärldsanalys, tillsammans med USA och Japan. Idag finns en rad utbildningar i yrket, som blir allt mer efterfrågade. Stockholms universitet erbjuder till exempel en Masterutbildning i omvärldsanalys, som hålls av Företagsekonomiska institutionen. Utbildningen riktar sig till dem som redan jobbar i näringslivet, och ges på halvfart under en termin.

På Malmö högskola kan man läsa kursen Omvärldsanalys I, som ges på grundnivå och således inte kräver någon annan behörighet än grundläggande behörighet för att läsa på högskola. Kursen är på 30 högskolepoäng, och ges således på helfart under en termin. Under kursen får eleverna lära sig grundläggande omvärldsanalytiska teorier och metoder, men även mer allmänna källkritiska principer, organisationsteorier och samhällsteorier liksom vetenskapliga teorier relaterade till ämnet.

Omvärldsanalytikerns roll kommer sannolikt att bli allt viktigare. Det är ett yrke som fortfarande är ungt, och som kommer att växa och förändras tillsammans med den omvärld de analyserar.

Taggar

 
 
 
 
sportpress