Omvärldsbevakning innebär att organisationen fångar upp signaler och olika händelser. Det handlar om det som utvecklar sig och händer i verkligheten utanför ett företags eller organisations verksamhetsområden. Man införskaffar underrättelser om exempelvis, konkurrenter, deras utbud av varor och tjänster samt olika branscher och marknader, för att bättre positionera sig på den marknad man är verksam.

 

Strikt underrättelseverksamhet
Omvärldsbevakning har sitt ursprung i det militära. Vid militära operationer är det av största vikt att man känner till vad som händer. Rätt information vid rätt tillfälle räddar liv. I överförd betydelse – till affärsverksamheter – ger omvärldsbevakningen företaget information om signaler som leder till trendbrott och påföljande nya trender.

 

Proaktivt vs reaktivt
Väljer man att analysera vad ett trendbrott kan medföra för verksamheten kan företaget se till att skapa förändringar och anpassningar i verksamheten som möjliggör att företaget kan bli affärsledande inom sin bransch eller åtminstone att de behåller sin konkurrenskraft.

Utan en kontinuerlig och effektiv omvärldsbevakning riskerar företaget att hamna i en situation då de tvingas till förändring på grund av sjunkande omsättning, minskad lönsamhet och sämre resultat på grund av att man missat viktiga händelser som påverkat utvecklingen i den egna branschen. Den typiska reaktionen är: – Vad var det som hände?

 

Signaler från marknaden
Svenska företaget Facit är ett exempel på ett företag under en sådan branschgenomgripande förändring. Facit var inte bara marknadsledande, utan världsledande inom sin nisch räknemaskiner; mekaniska multiplikations- och additionsmaskiner, kallade räknesnurror. Höjdpunkten för Facit och deras räknesnurror var år 1970.

Trots starka signaler från marknaden som att: 1. digitala räknare gjort sitt intåg på räknemaskinsmarknaden i mitten på 1960-talet, 2. Det såldes 4000 digitala räknare år 1965, 3. Försäljningen av digitala räknare uppgick till 25000 år 1966, 4. 15 procent av marknaden var digital år 1967, kom Facit att tillhöra de som undrade vad det var som hände.

De billigare och enklare elektroniska räknarna från Japan tog en allt större andel av världsmarknaden för räknemaskiner – på bekostnad av de mekaniska kontorsmaskinerna. Efter framgångsåret 1970, fick Facit, på grund av de gigantiskt stora branschförändringarna, redan år 1971 allvarliga ekonomiska problem. Omsättningen föll katastrofalt i hela facitkoncernen under en kort period. 1972 hotades Facit av konkurs.

 

Omvärldsbevakning och tillhörande analyser är, med facit i handen, intimt förknippad med strategiutveckling och större övergripande beslut.
Ett företagsevenemang som en kick-off, är ett gyllene tillfälle då de anställda som deltar i evenemanget kan bidra med de signaler de uppfattat från marknaden. Vilket ger ledningen ytterligare perspektiv på marknadsutvecklingen. Anlita Eventlogic för ett lyckad kick-off.

Omvärldsbevakning 2

Taggar

 
 
 
 
sportpress