Ledarskapsutbildning är för chefen eller medarbetaren som vill öka sin förståelse för människans beteende i grupp.

Trots att människan har varit i ständig utveckling sedan begynnelsen så har vi inte blivit mycket klokare när det kommer till oss själva. Redan de gamla grekerna hade sina teorier om varför vi betedde oss på vårt särskilda sätt. Sökandet efter svaren på hur människan fungerar har sedan fortsatt och det presenteras ny forskning och nya rön om hur vi agerar och fungerar i grupp.

 

Från USA till Sverige
I slutet av 70-talet på Fort Ord i USA skapades modellen för den grundläggande ledarskapsutbildningen som används inom den amerikanska försvarsmakten, Utbildning av ledare och grupp eller UGL som den idag förkortas som. Interna konsulter fick gå en 16 veckors lång utbildning som förberedelse inför uppdraget att omforma ledarskapsutbildningen inom hela det amerikanska försvaret. Den svenske psykologen Anders Risling blev tidigt 80-tal personen som efter ett USA-besök tog med sig UGL för att sedan introducera modellen i Sverige. Idag används den även inom det svenska försvaret.Ledarskapsutbildning i Stockholm 1

 

Modellen är i ständig utveckling och används inte bara i försvaret. Idag är den en populär och väletablerad modell för ledarskapsutbildningar.

Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.”Försvarhögskolan om UGL.

 

Teamouts ledarskapsutbildning i Stockholm
Idag erbjuder Teamout en 5-dagars ledarskapsutbildning i Stockholm som omfattar UGL. Ann Falkén och Kenneth Haninge är de två som håller i utbildningen. Ann har en mångårig chefserfarenhet och utbildning inom kommunikation och konflikthantering, dessutom är hon certifierad i GDQ – verktyget som hjälper grupper att komma vidare i sin utbildning. Kenneth har en officersutbildning samt genomfört över 400 UGL-utbildningar.

 

Teamouts ledarskapsutbildning genomförs på Skeviks Gård i Stockholms skärgård, där fridfulla promenadstråk och närproducerad mat gör vistelsen till en trivsam upplevelse. Deltagarna kommer under 5 dagar tillbringa 48 timmar ute på Skeviks Gård. Det kommer växlas mellan teori och praktik och deltagarna kommer få chans till reflektion.

 

Det finns strikta riktlinjer satta av Försvarshögskolan rörande UGL-utbildningar. Teamouts ledarskapsutbildning följer dessa, vilket betyder att du som genomgått Teamouts UGL-utbildning kommer ha uppfyllt de krav som finns för vidareutbildning inom UGL.

 

För chefen eller medarbetaren som vill botanisera människans beteende i grupp så är Teamouts ledarskapsutbildning i Stockholm en nyckel som inte bara öppnar dörrar men även låser upp framtida möjligheter inom vidareutbildning inom området.

 
 
 
 
sportpress