När företag och organisationer började satsa på omvärldsanalys var internet fortfarande relativt ungt, och insamling av information betydde då oftast att leta i stora databaser. Arbetet innebar framförallt research, ett arbete som krävde breda IT-kunskaper. Numera översköljs vi av mängder av information hela tiden, vilket betyder att omvärldsanalytikerns arbete snarare består i att sålla, granska och sammanställa information. Det ställer högre krav på social kompetens och kommunikationsförmåga.social-media-550766_640

Ett yrke som således uppstått för inte så länge sedan och som blivit allt viktigare under det senaste årtiondet är informationslogistiker. En informationslogistiker är expert på att hantera information. Genom att se organisationen ur ett helhetsperspektiv kan en informationslogistiker se till att teknik, metoder, ledarskap, planering, logistik, företagskultur, regelverk och affärsutveckling samspelar för att rätt information ska nå fram till rätt personer på rätt sätt. Med dagens mängder av information räcker det inte ens med ett avancerat datasystem – i slutänden ska informationen hanteras av människor, och då behövs en kompetent människa för att den ska nå fram och användas smart.

Även om de mänskliga egenskaperna har blivit allt viktigare, och behovet av IT-kunskaper för omvärldsanalytiker och informationslogistiker har minskat, behövs dock fortfarande en hel del datorkunskap och datorvana. Till exempel är program som Excel ovärderliga för att sammanställa information som samlas in på ett överskådligt sätt. Om du som arbetar med informationsinsamling och -sammanställning känner att du behöver bättra på dina kunskaper i Excel, kan du gå en Excelkurs hos Addskills.se.

Du som känner att informationslogistiker är ett yrke för dig, kan utbilda dig i informationslogistik på Linnéuniversitetet. De anordnar ett kandidatprogram på 180 hp i informationslogistik, som leder fram till en kandidatexamen. Programmet kombinerar tre olika kunskapsområden: informatik, logistik och ekonomi/management. Det gör att du som examinerad informationslogistiker kan arbeta inom en rad olika områden, till exempel inköp, produktionsstyrning, logistik, IT, projektledning och marknadsavdelning. Du kommer också att ha kompetensen för att arbeta med affärsstrategi på ett mer övergripande sätt, eller som omvärldsanalytiker. Kombinationen av att arbeta med teknik och människor gör att det är en bred utbildning som kan leda till många olika karriärmöjligheter, särskilt med tanke på att människor och teknik integreras allt mer. Det är ett yrke för framtiden.

Taggar

 
 
 
 
sportpress