Senaste nytt

 • Misty summer mountain hills landscape. Filtered image:cross processed vintage effect.

  Viktiga anledning ar till omvärldsbevakning

  Allt om omvärldsbevakning, Utbildning 24 mars, 2017 at 09:59 Comments are Disabled

  Omvärldsbevakning är grundläggande för de flesta organisationer och företag. För att förbli relevant i förhållande till sin samtid gäller det att ha koll på hur samhället och världen utvecklas. Det gäller att ha tjänster, produkter eller andra erbjudanden som efterfrågas av omvärlden. Därför är det viktigt att bevaka hur behöven […]

   
 • ***NOTE TO INSPECTOR: All visible graphics are our own design, and were produced for this particular shoot.***

  Verktyg vid omvärldsbevakning

  Allt om omvärldsbevakning, Utbildning 24 januari, 2017 at 10:10 Comments are Disabled

  Omvärldsbevakning innebär att inhämta information om omvärlden och analysera denna information i relation till den egna verksamheten. Många företag och organisationer använder sig av omvärldsbevakning för att förbli relevanta i förhållande till sin samtid och kunna fortsätta tjäna pengar. Omvärldsbevakning kan ske på en rad olika sätt och här kommer […]

   
 • http://i1337.photobucket.com/albums/o665/qinni80125/543534654767876c_zps9455e197.jpg]

  Strategier inom ovärldsbevakning

  Allt om omvärldsbevakning, Utbildning 15 juli, 2016 at 17:10 Comments are Disabled

  Vad är omvärldsbevakning och när utför man det? Går det att arbete professionellt med omvärldsbevakning och vad innebär det i så fall? Vilka arbetsuppgifter har en person som är anställd som omvärldsbevakare? Det och mycket mer kommer du lära dig mer om. Du kommer också bli introducerad i olika strategier […]

   
 • Skydda dig på internet

  Skydda dig på internet

  Allt om omvärldsbevakning 5 april, 2016 at 07:31 Comments are Disabled

  Att surfa på internet är något vi tar för givet i dagens samhälle. Vare sig det rör sig om surfande på mobilen, plattan eller datorn är det något som majoriteten av svenskar på ett eller annat sätt stöter på varje dag. Oavsett vad man gör på internet kommer man behöva […]

   
 • SWOT-analys

  SWOT-analys

  Okategoriserade 29 november, 2015 at 14:20 Comments are Disabled

  Omvärldsanalys är ett ganska vagt begrepp som innebär att man analyserar verkligheten utanför ett företag eller en organisation. En anledning till att omvärldsanalysen som fenomen är svårdefinierbar kan vara att den inte är knuten till någon särskild teori, metod eller modell. Däremot finns det en modell som omvärldsanalytiker ofta använder […]

   
 • Informationslogistiker

  Informationslogistiker

  Allt om omvärldsbevakning, Utbildning 24 maj, 2015 at 17:28 Comments are Disabled

  När företag och organisationer började satsa på omvärldsanalys var internet fortfarande relativt ungt, och insamling av information betydde då oftast att leta i stora databaser. Arbetet innebar framförallt research, ett arbete som krävde breda IT-kunskaper. Numera översköljs vi av mängder av information hela tiden, vilket betyder att omvärldsanalytikerns arbete snarare […]

   
 • Utbilda dig till omvärldsanalytiker

  Utbilda dig till omvärldsanalytiker

  Allt om omvärldsbevakning, Utbildning 28 mars, 2015 at 13:54 Comments are Disabled

  Det talas om att vi lever i en allt mer riskfylld värld, ett ”risk society”. Då avses inte bara att världen blir farligare rent fysiskt, utan att världen blir allt mer föränderlig och att skeenden kommer allt mer plötsligt. Det gör det mer riskfyllt för företag att till exempel göra […]

   
 • Ledarskapsutbildning i Stockholm

  Ledarskapsutbildning i Stockholm

  Utbildning 14 december, 2014 at 00:46 Comments are Disabled

  Ledarskapsutbildning är för chefen eller medarbetaren som vill öka sin förståelse för människans beteende i grupp. Trots att människan har varit i ständig utveckling sedan begynnelsen så har vi inte blivit mycket klokare när det kommer till oss själva. Redan de gamla grekerna hade sina teorier om varför vi betedde […]

   
 • Arbeta med scenarios

  Arbeta med scenarios

  Allt om omvärldsbevakning 7 september, 2014 at 17:30 Comments are Disabled

  Utvecklandet av olika scenarios är ett kreativt och spännande sätt att arbeta med omvärldsbevakning. Scenarioarbete utgör en del av verksamhetens strategiska utvecklingsarbete. Ett arbete som kan utföras med stöd en grupp förändringskonsulter, ledningsgruppen med anställda i nyckelpositioner eller av en enda person som har omvärldsbevakning som specialitet.   Tänkt händelsekedja […]

   
 • Omvärldsbevakning

  Omvärldsbevakning

  Allt om omvärldsbevakning 5 augusti, 2014 at 19:12 Comments are Disabled

  Omvärldsbevakning innebär att organisationen fångar upp signaler och olika händelser. Det handlar om det som utvecklar sig och händer i verkligheten utanför ett företags eller organisations verksamhetsområden. Man införskaffar underrättelser om exempelvis, konkurrenter, deras utbud av varor och tjänster samt olika branscher och marknader, för att bättre positionera sig på […]

   
 
 
 
 
sportpress